Návrh, realizace a pravidelná údržba zahrady Vašich snů.

Jak na řez ovocných stromů

apple 2788662 1280

Na zahradách patří mezi nejoblíbenější dřeviny ovocné stromy, které nás odměňují sladkými plody. Aby ovocný strom správně rostl a plodil je důležité o něj pečovat od mala.

Podle životního stádia se řez dělí na:

  • Výchovný (tvarovací)
  • Udržovací (průklest)
  • Zmlazovací

Strom se skládá z několika částí. V zemi má kořeny, které přechází v kmen, na kterém se rozkládá koruna, složená z větví. Korunu tvoří hlavní výhon (tzv. terminál) na němž rostou kosterní větve, které se rozrůstají na větve "prvního řádu" a ty se větví na výhony "druhého řádu" a tak dále. Kosterní větve dávají koruně její tvar a na řádových výhonech strom plodí.

Výchovný řez se provádí ve stádiu mládí.  Dělí se na dva základní řezy: 1) založení korunky a 2) tvarování.  Cílem je založit stromku korunku, podpořit jej v růstu a dále ho vést k vybranému pěstebnímu tvaru. Hned po výsadbě provádíme první řez - na "zapěstování korunky". U tohoto řezu odstraňujeme přebytečné výhony. Na stromku ponecháme tři až pět výhonů, z nichž jeden povede středem koruny a bude tvořit hlavní výhon (tzv. terminál). Výhony vybíráme takové, které jsou zdravé, silné a jsou na středovém výhonu umístěny spirálovitě v různé výšce. Následné kroky v řezu se odvíjí od období výsadby. Při podzimní výsadbě zbylé postranní výhony seřízneme na jaře - o jednu až dvě třetiny délky výhonu. Seřízněme je tak aby byli v jedné rovině. Hlavní výhon zkrátíme tak, aby o 10-30 cm převyšoval postranní výhony. Při jarní výsadbě zkracujeme více. Seřízneme výhony na dva až tři pupeny s tím, že pupen bude směřovat ven z koruny.

ez zalozeni korunky2Řez zapěstování koruny: a) Výhony jsou moc blízko u sebe, b) spirálovité nasazení výhonů v různé výšce, c) seříznutí postranních výhonů do jedné roviny.

 

Za dobu tří až čtyř let provádíme tzv. tvarovací řez. Spočívá v odstraňování výhonů rostoucích ve vnitřku koruny, výhony křížící se a výhony konkurující hlavnímu (tzv. terminálu) a kosterním výhonům. Dále zkracujeme prodloužené výhony na postranních větvích a na terminálu. Platí, že čím hlubší řez do korunky, tím jsou větší přírůstky a naopak. Důležité je dbát na zapěstování dostatečně silné korunky, která bude schopná unést bohatou úrodu. Toho docílíme dostatečným zakrácením pokračování výhonu.

vychovny ez2Výchovný řez: a)Odstranění výhonů rostoucích dovnitř, b) odstranění konkurenčních výhonů, c) zkrácení prodloužených výhonů, d) dokončený řez. 

 

V období plodnosti se již provádí řez udržovací (průklest). Hlavním cílem tohoto řezu je udržení rovnováhy v plodnosti. Řezem odstraňujeme celé větve i výhony. Zaměřujeme se hlavně na větve konkurenční, nemocné, poškozené nebo suché. Dále odstřiháváme výhony rostoucí do koruny, větve křižující se a výhony zahušťující korunu. Jestliže provádíme prosvětlovací řez, odstraňují se výhony uvnitř koruny, které ji zaplňují.

Pokud se pravidelně provádí udržovací řez,  zmlazovací řez není potřeba. Ve stádiu stáří ovocný strom tvoří malé přírůstky, mizí obrost a zůstávají holé větve. Také se to pozná podle zmenšování plodů a jejich nedostatečným vybarvováním. Zmlazovací řez můžeme použít v případě, že strom je zdravý a vykazuje snahu o růst. Základní větve se zkrátí o polovinu. Hlubší řez provádíme na svrchu koruny ve spodních částech neřežeme tak hluboko. Po takto velkém zásahu, kdy se odstraní velké množství zelené plochy, strom reaguje velkou tvorbou letorostů. Jsou to vzhůru rostoucí výhony, které neplodí, říká se jim „vlk“. Takovéto výhony zahušťují korunu. Ideální je jejich vylamování při jejich růstu a to koncem června a začátkem července.

zmlazovaci ezZmlazovací řez: a) Silný zmlazovací řez, b) reakce na silný řez v podobě takzvaných "vlků", které se odstraní.

 

Délku a nástup do plodnosti ovocného stromu určuje jeho druh a odrůda. Ovocnáři zkracují nástup do plodnosti naroubováním dané odrůdy na podnož. Délka plodnosti je pak už na pěstiteli, který o strom pečuje.