Návrh, realizace a pravidelná údržba zahrady Vašich snů.

Anglický trávník aneb Jak na údržbu trávníku

Anglický trávník aneb Jak na údržbu trávníku

Součástí mnoha zahrad je travnatá plocha. Mnozí si myslí, že taková obyčejná tráva nepotřebuje moc péče. Je to přesně naopak. Abychom vypěstovali náš vysněný, nízký, hustý, zelený pažit je zapotřebí mnoho péče. Traviny se totiž řadí mezi nejnáročnější rostlinu v zahradě. A ano, v Anglii mají trávník zelenější. Je to jejich deštivým a vlhkým počasím, které travnímu porostu svědčí.

Povězme si o péči trávního prostoru v předjaří po zimním období.

Prvním krokem je prořezání neboli vertikutace (vertikální řez). Provádí se speciálním strojem nazývaným vertikutátor, který má ocelové trojúhelníkové nože nebo válec se zahnutými drátky po obvodu. Hlavním cílem vertikutace je odstranění odumřelých listů a výhonků, které se nestačí rozložit. Ponecháním těchto odumřelých částí se může po čase vytvořit tlustá vrstva, nazývaná plsť. Takováto vrstva plsti pak brání průchodu vody, živin, vzduchu a narůstá riziko napadení chorobami.

Vertikutace se provádí jedním směrem. Podle stavu travnaté plochy se pojezd provádí víckrát podle potřeby. Jízdu směřujeme kolmo na předcházející směr jízdy. Vyhrabaný organický materiál, který zůstal na ploše je nutno shrabat a odvézt na kompost. Na tuto operaci lze navázat přísevem, jestliže nám po zimně travní porost někde zřídl. Do narušené zeminy semínko zapadne a následným zválcováním je přitlačíme, aby se nikam neodplavilo, přijde-li déšť. Vhodnou navazující péčí na vertikutaci je také "zapískování" travní plochy (Top Dressing). Pomocí písku nebo tříděného substrátu doplněném do travní plochy se tráva lépe rozrůstá a zahušťuje travní prostor. Tloušťka vrstvy se pohybuje od 1mm do 30mm.

Další důležitou péčí o travní plochy je hnojení. Pravidelným sečením  odebíráme organickou hmotu a s ní i živiny. Potřebují tedy dodatečně doplnit. K tomu se využívají průmyslová a organická hnojiva.
Koncem dubna a v květnu začíná prodlužovací růst trav a k tomu jsou zapotřebí živiny. Ideální je použití vícesložkového kombinovaného průmyslového hnojiva, které obsahuje více prvků. Hlavními živinami jsou dusík, fosfor a draslík. Hnojení je ideální provést za sucha. Hnojivo se rozhazuje rovnoměrně po ploše. Přesné dávkování na m2 je uvedeno na obalu daného hnojiva. Následně se provede zálivka, která hnojivo rozpustí.

Mezi organické hnojivo patří zkompostovaná zemina, která se aplikuje pomocí již zmíněného Top Dressingu.
Neodmyslitelnou péčí u travního porostu je zálivka. Travní porost je náročný na vodu a potřebuje jí dostatek, aby byla zemina vlhká a nepřesychala. K uspokojení těchto potřeb je zapotřebí uměle zalévat. K tomu napomáhají závlahové systémy, které dokáží zálivku upravit podle počasí, aby zemina nebyla přemokřená a travní porost neodumíral.

To je péče o travní porost na začátku vegetace v předjaří. Tím to však nekončí rok je na začátku.